RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 股票软件公式 > 同花顺公式

  主图,解盘,赢富,大智慧羸富解盘主图指标公式

 • 时间:2015-07-04 19:30:46  来源:  作者:
 • input: n(5,0,999,1),n1(10,0,999,1),n2(20,0,999,1),n3(30,0,999,1);
  A74:=MA(CLOSE,20);
  A75:=(CLOSE > MA(CLOSE,5));
  A76:=(MA(CLOSE,5) > MA(CLOSE,10));
  A77:=(CLOSE > MA(CLOSE,10));
  A78:=(MA(CLOSE,5) > MA(CLOSE,20));
  A79:=(CLOSE > MA(CLOSE,20));
  A710:=REF(A74,1);
  A711:=(A74 > A710);
  AVX:=(((((IF(A75,10,(0 - 10)) + IF(A76,10,(0 - 10))) + IF(A77,10,(0 - 10))) + IF(A78,10,(0 - 10))) + IF(A79,10,(0 - 10))) + IF(A711,10,(0 - 10)));
  DSLX:=(CLOSE / INDEXC);
  DSLX1:=MA(DSLX,5);
  DSLX2:=MA(DSLX,10);
  V1:=MA(VOL,5);
  V2:=MA(VOL,10);T := BARSLAST(DISPSTATUS=1)+1;
  T := BARSLAST(DISPSTATUS=1)+1;
  HHg := HHV(H, T);
  ddg := LLV(L, T);
  {Hk := LL-HH; G12 := LL-HK*1.55; }
  IF BARSTATUS=2 and c<200 and ((CROSS(AVX,1) AND (V1 >= V2)) AND (DSLX >= DSLX1)) THEN
  DRAWTEXTABS(12,70,'该股的量能,有明显走强迹象,可以考虑中线进场参与,仓位在2/3左右。 '),color0000FF,LINETHICK3;
  IF BARSTATUS=2 and c<200 and ((CROSS(AVX,1) AND (V1 < V2)) AND (DSLX >= DSLX1)) THEN
  DRAWTEXTABS(12,70,'该股虽然走势趋强,但量能还显不足,可以考虑短线进场,仓位在1/2左右。 '),color0000FF,LINETHICK3;
  IF BARSTATUS=2 and c<200 and ((CROSS(AVX,1) AND (V1 > V2)) AND (DSLX < DSLX1)) THEN
  DRAWTEXTABS(12,70,'该股量价配合良好,但相对其它股票并没有明显走强,可以考虑短线进场,仓位1/2左右。 '),color0000FF,LINETHICK3;
  IF BARSTATUS=2 and c<200 and ((CROSS(AVX,1) AND (V1 <= V2)) AND (DSLX < DSLX1)) THEN
  DRAWTEXTABS(12,70,'该股形态尚可,但量能不足,股票也未完全走强,可以短线参与,仓位1/3左右。 '),color0000FF,LINETHICK3;
  IF BARSTATUS=2 and c<200 and ((CROSS(1,AVX) AND (V1 >= V2)) AND (DSLX >= DSLX1)) THEN
  DRAWTEXTABS(12,70,'该股形态变坏,但走势相对其它股票尚可,重仓者减持大半,清仓者可以观望。 '),color00FF00,LINETHICK3;
  IF BARSTATUS=2 and c<200 and ((CROSS(1,AVX) AND (V1 < V2)) AND (DSLX >= DSLX1)) THEN
  DRAWTEXTABS(12,70,'该股随大盘一起下跌,程明显缩量走势,考虑到大盘风险,减持或清仓。 '),color00FF00,LINETHICK3;
  IF BARSTATUS=2 and c<200 and ((CROSS(1,AVX) AND (V1 >= V2)) AND (DSLX < DSLX1)) THEN
  DRAWTEXTABS(12,70,'该股放量下跌,走势明显偏弱,离场观望。 '),color00FF00,LINETHICK3;
  IF BARSTATUS=2 and c<200 and ((CROSS(1,AVX) AND (V1 < V2)) AND (DSLX < DSLX1)) THEN
  DRAWTEXTABS(12,70,'该股缩量下跌,走势偏弱,离场观望。 '),color00FF00,LINETHICK3;
  IF BARSTATUS=2 and c<200 and ((((AVX >= 1) AND (REF(AVX,1) > 0)) AND (V1 >= V2)) AND (DSLX >= DSLX1)) THEN
  DRAWTEXTABS(12,70,'该股形态良好,强势明显,量能充足,可以继续持有。 '),color00FFFF,LINETHICK3;
  IF BARSTATUS=2 and c<200 and ((((AVX >= 1) AND (REF(AVX,1) > 0)) AND (V1 < V2)) AND (DSLX >= DSLX1)) THEN
  DRAWTEXTABS(12,70,'该股上行趋势不变,强势依然,但量能开始转弱,注意风险。 '),color00FFFF,LINETHICK3;
  IF BARSTATUS=2 and c<200 and ((((AVX >= 1) AND (REF(AVX,1) > 0)) AND (V1 >= V2)) AND (DSLX < DSLX1)) THEN
  DRAWTEXTABS(12,70,'该股仍然具备上涨潜力,但股性偏弱,可考虑减仓。 '),color00FFFF,LINETHICK3;
  IF BARSTATUS=2 and c<200 and ((((AVX >= 1) AND (REF(AVX,1) > 0)) AND (V1 < V2)) AND (DSLX < DSLX1)) THEN
  DRAWTEXTABS(12,70,'该股走势趋弱,量能不足,减持大部分筹码。 '),color00FFFF,LINETHICK3;
  IF BARSTATUS=2 and c<200 and ((((AVX < 1) AND (REF(AVX,1) < 0)) AND (V1 >= V2)) AND (DSLX >= DSLX1)) THEN
  DRAWTEXTABS(12,70,'该股形态不佳,注意成交量的变化,但目前不适合参与。 '),COLOR00FF00,LINETHICK3;
  IF BARSTATUS=2 and c<200 and ((((AVX < 1) AND (REF(AVX,1) < 0)) AND (V1 < V2)) AND (DSLX >= DSLX1)) THEN
  DRAWTEXTABS(12,70,'该股趋势不明,股价偏弱,注意量能变化,目前不宜参与。 '),COLOR00FF00,LINETHICK3;
  IF BARSTATUS=2 and c<200 and ((((AVX < 1) AND (REF(AVX,1) < 0)) AND (V1 >= V2)) AND (DSLX < DSLX1)) THEN
  DRAWTEXTABS(12,70,'该股有走强迹象,但量能不足,趋势不明,不适合操作。 '),COLOR00FF00,LINETHICK3;
  IF BARSTATUS=2 and c<200 and ((((AVX < 1) AND (REF(AVX,1) < 0)) AND (V1 < V2)) AND (DSLX < DSLX1)) THEN
  DRAWTEXTABS(12,70,'该股走势太弱,没有参与价值。 '),COLOR00FF00,LINETHICK3;
  IF BARSTATUS=2 and c>200 and (CROSS(AVX,1) AND (V1 >= V2)) THEN
  DRAWTEXTABS(12,70,'大盘量能,有明显走强迹象,可以考虑中线进场参与,仓位在2/3左右, '),color0000FF,LINETHICK3;
  IF BARSTATUS=2 and c>200 and (CROSS(AVX,1) AND (V1 >= V2)) THEN
  DRAWTEXTABS(12,70,'如前期经过一轮下跌,此时为最佳买点,但如果前期有过一段涨幅则介入需谨慎。 '),color0000FF,LINETHICK3;
  IF BARSTATUS=2 and c>200 and (CROSS(AVX,1) AND (V1 < V2)) THEN
  DRAWTEXTABS(12,70,'大盘虽然走势趋强,但量能还显不足,如果前期经过一轮下跌, '),color0000FF,LINETHICK3;
  IF BARSTATUS=2 and c>200 and (CROSS(AVX,1) AND (V1 < V2)) THEN
  DRAWTEXTABS(12,70,'可以考虑短线进场,仓位在1/2左右,一旦量能放大可以加仓买入。 '),color0000FF,LINETHICK3;
  IF BARSTATUS=2 and c>200 and (CROSS(1,AVX) AND (V1 >= V2)) THEN
  DRAWTEXTABS(12,70,'大盘形态走坏,重仓者可以减去大部分仓位。 '),color00FF00,LINETHICK3;
  IF BARSTATUS=2 and c>200 and (CROSS(1,AVX) AND (V1 < V2)) THEN
  DRAWTEXTABS(12,70,'大盘缩量调整,注意风险,短线清仓观望。 '),color00FF00,LINETHICK3;
  IF BARSTATUS=2 and c>200 and (((AVX >= 1) AND (REF(AVX,1) > 0)) AND (V1 >= V2)) THEN
  DRAWTEXTABS(12,70,'大盘走势良好,量能,可以继续持有强势股。 '),color00FFFF,LINETHICK3;
  IF BARSTATUS=2 and c>200 and (((AVX >= 1) AND (REF(AVX,1) > 0)) AND (V1 < V2)) THEN
  DRAWTEXTABS(12,70,'大盘形态良好,但量能稍显不足,随时准备减仓。 '),color00FFFF,LINETHICK3;
  IF BARSTATUS=2 and c>200 and (((AVX < 1) AND (REF(AVX,1) < 0)) AND (V1 >= V2)) THEN
  DRAWTEXTABS(12,70,'大盘趋势不明,注意成交量变化,目前不适宜进场。 '),COLOR00FF00,LINETHICK3;
  IF BARSTATUS=2 and c>200 and (((AVX < 1) AND (REF(AVX,1) < 0)) AND (V1 < V2)) THEN
  DRAWTEXTABS(12,70,'大盘趋势向下,量能萎缩,不适合进场。 '),COLOR00FF00,LINETHICK3;
  var100:='所属板块:';
  if inblock('电力')=1 then var100:=var100+' 电力';
  if inblock('电脑')=1 then var100:=var100+' 电脑';
  if inblock('电器')=1 then var100:=var100+' 电器';
  if inblock('电子信息')=1 then var100:=var100+' 电子信息';
  if inblock('房地产')=1 then var100:=var100+' 房地产';
  if inblock('纺织服装')=1 then var100:=var100+' 纺织服装';
  if inblock('钢铁')=1 then var100:=var100+' 钢铁';
  if inblock('工程建筑')=1 then var100:=var100+' 工程建筑';
  if inblock('供水供气')=1 then var100:=var100+' 供水供气';
  if inblock('化工')=1 then var100:=var100+' 化工';
  if inblock('化纤')=1 then var100:=var100+' 化纤';
  if inblock('机械')=1 then var100:=var100+' 机械';
  if inblock('建材')=1 then var100:=var100+' 建材';
  if inblock('交通工具')=1 then var100:=var100+' 交通工具';
  if inblock('交通设施')=1 then var100:=var100+' 交通设施';
  if inblock('教育传媒')=1 then var100:=var100+' 教育传媒';
  if inblock('金融')=1 then var100:=var100+' 金融';
  if inblock('旅游酒店')=1 then var100:=var100+' 旅游酒店';
  if inblock('煤炭石油')=1 then var100:=var100+' 煤炭石油';
  if inblock('酿酒食品')=1 then var100:=var100+' 酿酒食品';
  if inblock('农林牧渔')=1 then var100:=var100+' 农林牧渔';
  if inblock('其他行业')=1 then var100:=var100+' 其他行业';
  if inblock('汽车')=1 then var100:=var100+' 汽车';
  if inblock('汽配')=1 then var100:=var100+' 汽配';
  if inblock('商业连锁')=1 then var100:=var100+' 商业连锁';
  if inblock('石化')=1 then var100:=var100+' 石化';
  if inblock('通信')=1 then var100:=var100+' 通信';
  if inblock('外贸')=1 then var100:=var100+' 外贸';
  if inblock('医药')=1 then var100:=var100+' 医药';
  if inblock('仪电仪表')=1 then var100:=var100+' 仪电仪表';
  if inblock('有色金属')=1 then var100:=var100+' 有色金属';
  if inblock('运输物流')=1 then var100:=var100+' 运输物流';
  if inblock('造纸印刷')=1 then var100:=var100+' 造纸印刷';
  if inblock('安徽')=1 then var100:=var100+' 安徽';
  if inblock('北*京')=1 then var100:=var100+' 北*京';
  if inblock('福建')=1 then var100:=var100+' 福建';
  if inblock('甘肃')=1 then var100:=var100+' 甘肃';
  if inblock('广东')=1 then var100:=var100+' 广东';
  if inblock('广西')=1 then var100:=var100+' 广西';
  if inblock('贵州')=1 then var100:=var100+' 贵州';
  if inblock('海南')=1 then var100:=var100+' 海南';
  if inblock('河北')=1 then var100:=var100+' 河北';
  if inblock('河南')=1 then var100:=var100+' 河南';
  if inblock('黑龙江')=1 then var100:=var100+' 黑龙江';
  if inblock('湖北')=1 then var100:=var100+' 湖北';
  if inblock('湖南')=1 then var100:=var100+' 湖南';
  if inblock('吉林')=1 then var100:=var100+' 吉林';
  if inblock('江苏')=1 then var100:=var100+' 江苏';
  if inblock('江西')=1 then var100:=var100+' 江西';
  if inblock('辽宁')=1 then var100:=var100+' 辽宁';
  if inblock('内蒙古')=1 then var100:=var100+' 内蒙古';
  if inblock('宁夏')=1 then var100:=var100+' 宁夏';
  if inblock('青海')=1 then var100:=var100+' 青海';
  if inblock('山东')=1 then var100:=var100+' 山东';
  if inblock('山西')=1 then var100:=var100+' 山西';
  if inblock('陕西')=1 then var100:=var100+' 陕西';
  if inblock('上海')=1 then var100:=var100+' 上海';
  if inblock('深圳')=1 then var100:=var100+' 深圳';
  if inblock('四川')=1 then var100:=var100+' 四川';
  if inblock('天津')=1 then var100:=var100+' 天津';
  if inblock('***')=1 then var100:=var100+' ***';
  if inblock('新*疆')=1 then var100:=var100+' 新*疆';
  if inblock('云南')=1 then var100:=var100+' 云南';
  if inblock('浙江')=1 then var100:=var100+' 浙江';
  if inblock('重庆')=1 then var100:=var100+' 重庆';
  if inblock('3G')=1 then var100:=var100+' 3G';
  if inblock('H股')=1 then var100:=var100+' H股';
  if inblock('QFII持股')=1 then var100:=var100+' QFII持股';
  if inblock('ST')=1 then var100:=var100+' ST';
  if inblock('奥*运')=1 then var100:=var100+' 奥*运';
  if inblock('创投')=1 then var100:=var100+' 创投';
  if inblock('次新股')=1 then var100:=var100+' 次新股';
  if inblock('大盘')=1 then var100:=var100+' 大盘';
  if inblock('股权改革')=1 then var100:=var100+' 股权改革';
  if inblock('股权投资')=1 then var100:=var100+' 股权投资';
  DD:=FINANCE2(35);
  SS:=FINANCE2(37);
  GG:=FINANCE2(3);
  TH:=DYNAINFO(39);
  DRAWTEXTABS(8,30,'总股本:'+NUMTOSTRn(DD,0)+'万股' +' 流通A股:'+NUMTOSTRn(SS,0)+'万股'+'市盈率:'+NUMTOSTRn(TH,2)+' 倍'+' 每股收益:'+NUMTOSTRn(GG,3)+' 元'),ColorFFFFDD;
  DRAWTEXTABS(8,50,var100+' '),ColorFFDE00;
  SAT:=IF((AMOUNT/C)/(HHV(AMOUNT,20)/HHV(C,20))*100>100,100,(AMOUNT/C)/(HHV(AMOUNT,20)/HHV(C,20))*100);
  DRAWTEXTABS(5,5,'股旁网 www.gupang.com'),linethick1,COLOR00EEff;
  DRAWTEXTREL(12,5,'量能饱和度:'+NUMTOSTRN(SAT,0)),LINETHICK3,Color8000FF;
  AA10:MA(CLOSE,8),color0000FF;
  AA12:MA(CLOSE,12),color0000FF;
  BB10:=((ATAN((AA10 - REF(AA10,1))) * 3.1416) * 10);
  BB12:=((ATAN((AA12 - REF(AA12,1))) * 3.1416) * 10);
  MA13:=MA(CLOSE,13);
  FILLRGN(AA10,AA12,(((AA12 <= AA10) AND (BB12 >= 1)) AND (BB10 >= 1))),Color0098FF;
  FILLRGN(AA10,AA12,(((AA12 >= AA10) AND (BB10 <= 1)) AND (BB10 <= 1))),color00FF00;
  x1:=(C+L+H)/3;
  bb13:=atan(ema(x1,13)-ref(ema(x1,13),1))*3.1416*10;
  ema8:=ema(c,8);
  DRAWTEXT(filter(bb13>1 and ema(x1,13)>ref(ema(x1,8),1),10),
  ema8,'∠45上升'),colorwhite;
  压力:MA(REF(HHV(C,30),1),2),Color9DFFFF;
  支撑:MA(REF(LLV(C,30),1),2),ColorABFF46;
  AA1:=AMOUNT/V;
  BB1:=L<AA1*0.9;
  CC1:=(C-REF(C,1))/REF(C,1)*100>1.2;
  DD1:=L<MA(C,5)*0.921;
  EE1:=V<MA(V,5)*1.5;
  FF1:=BB1 AND CC1 AND DD1 AND EE1;
  DRAWTEXT(ff1,(LOW* 0.99),'老鼠仓'),Color4080FF;
  A51:=3*SMA((C-LLV(L,55))/(HHV(H,55)-LLV(L,55))*100,5,1)-2*SMA((C-LLV(L,55))/(HHV(H,55)-LLV(L,55))*100,5,1);
  黑马线:=EMA(A51,5);
  A54:=((C-LLV(L,21))/(HHV(H,21)-LLV(L,21)))*100;
  趋势线:=(MA(3*SMA(A54,6,1)-2*SMA(SMA(A54,5,1),5,1),2));
  DRAWTEXT(CROSS(趋势线,0)AND 黑马线<40,(HIGH* 0.97),'▲大黑马'),COLORYELLOW;
  LC:=REF(CLOSE,1);
  RSI:=((SMA(MAX((CLOSE - LC),0),3,1) / SMA(ABS((CLOSE - LC)),3,1)) * 100);
  FF:=EMA(CLOSE,3);
  MA15:=EMA(CLOSE,21);
  DRAWTEXT(CROSS(FF,MA15),(LOW * 0.99),'B'),Coloryellow;
  DRAWTEXT(CROSS(88,RSI),(HIGH * 1.02),'S'),Colorgreen;
  VAR2:=LLV(LOW,27);
  VAR3:=HHV(HIGH,34);
  VAR4:=EMA((CLOSE-Var2)/(Var3-Var2)*4,4)*25;
  注意买:=IF((Var4<10),80,100);
  RSV:=(C-LLV(L,9))/(HHV(H,9)-LLV(L,9))*100;
  K:=SMA(RSV,3,1);
  D:=SMA(K,3,1);
  J:=3*K-2*D;
  超跌:=IF(J<0,10,0);
  BDDD:=LLV(J,2)=LLV(J,8);
  买入:=IF(CROSS(J,REF(J+0.01,1)) AND BDDD AND J<20,30,0);
  DRAWTEXT(买入 AND 注意买=100 AND 超跌=0,low,'短线'),Color8000FF;
  MTM:=C-REF(C,1);
  DX:=100*EMA(EMA(MTM,6),6)/EMA(EMA(ABS(MTM),6),6);
  买:=IF(LLV(DX,2)=LLV(DX,7) AND COUNT(DX<0,2) AND CROSS(DX,MA(DX,2)),1,0);
  DRAWTEXT(filter(买=1,5),LOW-0.03,'拉升'),ColorFFDE00;


   

 • 点赞
 • 发表评论 共有条评论
  验证码: