RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 股票软件公式 > 通达信公式

  捕捞季节

 • 时间:2018-07-25 14:56:54  来源:58gu.com  作者:
 • WY1001:=(2*CLOSE+HIGH+LOW)/4;
  WY1002:=EMA(WY1001,4);
  WY1003:=EMA(WY1002,4);
  WY1004:=EMA(WY1003,4);
  XYS0:=(WY1004-REF(WY1004,1))/REF(WY1004,1)*100;
  STICKLINE(XYS0>=0,XYS0,0,1,0),COLORRED;
  STICKLINE(XYS0<0,XYS0,0,1,0),COLORGREEN;
  PJGJ:=AMOUNT/VOL/100;
  SSRYDJX:=MA(PJGJ,13);
  SSRCJL:=EMA(VOL,13);
  {www.58gu.com}
  SSRCJE:=EMA(AMOUNT,13);
  SSRCBJX:=SSRCJE/SSRCJL/100;
  CYS13:=(CLOSE-SSRCBJX)/SSRCBJX*100;
  XYSHSL:=EMA(VOL/CAPITAL*100,13);
  STICKLINE(XYSHSL>6.1 AND CYS13>5,2,0,1,0),COLORGREEN;
  STICKLINE(XYSHSL>3.8 AND CYS13>5,1.5,0,1,0),COLORYELLOW;
  STICKLINE(XYSHSL>2.1 AND CYS13>5,1,0,1,0),COLORCYAN;
  STICKLINE(XYSHSL>1.8 AND CYS13>5,0.5,0,1,0),COLORBLUE;
  快:MA(XYS0,2),COLORLIRED;
  慢:MA(XYS0,1),COLORGREEN;
  DRAWICON(CROSS(慢,快),0,1);
  NOTEXT0:0,COLORWHITE;


 • 点赞
 • 发表评论 共有条评论
  验证码: